3D skenování

3D scanner slouží k digitalizaci objektů s vysokou přesností.
Využívá se zejména pro reverzní inženýrství objektů.

Přímo na naší pobočce skenujeme kvalitním 3D skenerem RangeVision Spectrum. Dokážeme zachytit i velice jemné detaily s rozlišením od 72 um a přesností 40 um. Maximální rozměr skenovaného objektu je 2-3 metry.

Výstupem skeneru je polygonní síť, která je přímo použitelná pro 3D tisk. V případě požadavku na následné zpracování modelu v CAD prostředí kupříkladu pro následné CNC obrábění můžete využít našich služeb reverzního inženýrství. Výstupem je pak STEP soubor.

 

Ukázky skenů

 

Proces skenování

1. Příprava povrchu

2. Skenování za pomocí struktrovaného světla

3. Zarovnání jednotlivých snímků skenu

4. Vygenerování polygonní sítě

5. Reverzní inženýrství

6. Výsledný model v CAD

7. Inspekce odchylek

 

skenovací rozsahy

Výsledná přesnost skenu závisí od skenovacího rozsahu, tedy od velikosti dílu. V případě potřeby zachycení jemných detailů i na velkém objektu, je možnost kombinace jednotlivých skenovacích rozsahů v rámci jednoho skenu.

Zorné pole:  133*100*100 mm
Rozlišení:  0,072 mm
Přesnost:  0,04 mm
Zorné pole:  280*210*210 mm
Rozlišení:  0,17 mm
Přesnost:  0,06 mm
Zorné pole:  520*390*390 mm
Rozlišení:  0,26 mm
Přesnost:  0,12 mm
 

Příprava skenovaného objektu

Skenovaný objekt nesmí být lesklý, translucentní a mít příliš tmavou barvu. Pokud jakoukoliv z těchto podmínek nesplňuje, je nutné na něj nanést tenkou vrstvu křídového prachu. Jedná se o sprej s alkoholem, který je vodou omyvatelný.

U malých objektů v řádu centimetrů bývá zapotřebí použití přípravků, aby došlo k přesnému spojení jednotlivých scanů.

Skenování probíhá na naší provozovně a to z důvodu zaručení ideálních podmínek pro sken (stálé osvětlení a vibrace). V případě nadrozměrných nebo statických modelů je možné provést sken přímo u vás na místě (ve vnitřních prostorech).

 

Pro nezávaznou cenovou nabídku volejte na 773 873 111 a nebo pište na mail stetina@3Dstation.cz